image banner
Về việc niêm yết danh sách các hộ đáp ứng tiêu chí chọn hộ hưởng lợi về hoạt động hỗ trợ ao giai đoạn 2 (đợt 1) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam trung bộ” (gọi tắt là SACCR) tỉnh Đắk Nô
Số ký hiệu văn bản 60/TUBND
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc niêm yết danh sách các hộ đáp ứng tiêu chí chọn hộ hưởng lợi về hoạt động hỗ trợ ao giai đoạn 2 (đợt 1) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam trung bộ” (gọi tắt là SACCR) tỉnh Đắk Nô
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Trần Văn Thế
Tài liệu đính kèm