image banner
Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/BC-UBND 18/03/2024 Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
32/BC-UBND 14/03/2024 Kết quả thực hiện công tác íeếp công dân, tiếp nhận, gải quyết đơn thư quý 1, nhiệm vụ quý 2-2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
60/TUBND 05/03/2024 Về việc niêm yết danh sách các hộ đáp ứng tiêu chí chọn hộ hưởng lợi về hoạt động hỗ trợ ao giai đoạn 2 (đợt 1) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam trung bộ” (gọi tắt là SACCR) tỉnh Đắk Nô
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/BC-UBND 01/03/2024 Công tác CCHC quý 1/2024, nhiệm vụ quý 2/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/KH-UBND 19/02/2024 Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/KH-UBND 19/02/2024 Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/KH-BCĐ 19/02/2024 Triển khai thực hiện phòng trào Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/KH-UBND 29/01/2024 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/KH-UBND 26/01/2024 Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/QĐ-UBND 26/01/2024 Thực hiện chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2024. kế hoạc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456
image banner

 

ipv6 readyipv6 ready