image banner
Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
215/BC-UBND 24/10/2023 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của tổ chức , cá nhân
Lượt xem: 0
Tải về 1
84/KH-UBND 12/10/2023 Triển khai thực hiện nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
206/BC-UBND 11/10/2023 Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư giai đoạn 2019-2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
224/UBND-VP 26/09/2023 Triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
195/BC-UBND 21/09/2023 Thuc hien nhiem vu KT-XH 9 thang năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
207/TB-UBND 21/09/2023 Thông báo “ V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Cổng chào nông thôn mới xã Đắk Drô”
Lượt xem: 0
Tải về 0
206/TB-UBND 21/09/2023 Thông báo “ V/v Kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hóa xã Đắk Drô;hạng mục: Mở rộng sân bê tông và làm mới sân khấu”
Lượt xem: 0
Tải về 0
208/TB-UBND 21/09/2023 Thông báo V/v khởi công xây dựng công trình: Cổng chào nông thôn mới xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
203/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trìnhGói thầu: Cổng chào nông thôn mới xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
204/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình Gói thầu: Nhà văn hóa xã Đắk Drô; hạng mục: Mở rộng sân bê tông và làm mới sân khấu
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234
image banner