image banner
Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đắk Drô
Số ký hiệu văn bản 150/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đắk Drô
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm