image banner
Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/KH-UBND 19/02/2024 Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/KH-UBND 19/02/2024 Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/KH-BCĐ 19/02/2024 Triển khai thực hiện phòng trào Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/KH-UBND 29/01/2024 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/KH-UBND 26/01/2024 Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/QĐ-UBND 26/01/2024 Thực hiện chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2024. kế hoạc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/QĐ-UBND 16/01/2024 Ban hành kế hoạch Cải các hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/KH-UBND 08/01/2024 Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
319/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
320/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456
image banner