image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/KH-UBND 19/02/2024 Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/KH-UBND 19/02/2024 Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/KH-BCĐ 19/02/2024 Triển khai thực hiện phòng trào Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/KH-UBND 29/01/2024 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/KH-UBND 26/01/2024 Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/QĐ-UBND 26/01/2024 Thực hiện chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2024. kế hoạc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/KH-UBND 08/01/2024 Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
300/QĐ-UBND 29/12/2023 Ban hanh ke hoach phat trien KT-XH nam 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
84/KH-UBND 12/10/2023 Triển khai thực hiện nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
74/KH-UBND 03/08/2023 Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công xã Đắk Drô năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
123
image banner