image banner
Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Số ký hiệu văn bản 19/KH-UBND
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng chính quyền
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm