image banner
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/QĐ-UBND 16/01/2024 Ban hành kế hoạch Cải các hành chính năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
319/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
320/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
301/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
302/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn 03 CT MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
303/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định giao nhiệm vụ, phân bổ kế hoạch vốn, chủ chương đầu tư danh mục công trình thực hiện 03 CT MTQG năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
203/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trìnhGói thầu: Cổng chào nông thôn mới xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
204/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình Gói thầu: Nhà văn hóa xã Đắk Drô; hạng mục: Mở rộng sân bê tông và làm mới sân khấu
Lượt xem: 0
Tải về 0
202/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn Quản lý dự án và Giám sát thi công xây dựng Công trình: Cổng chào nông thôn mới xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
201/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn Quản lý dự án và Giám sát thi công xây dựng Công trình: Nhà văn hóa xã Đắk Drô. hạng mục: Mở rộng sân bê tông và làm mới sân khấu
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
image banner