image banner
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Số ký hiệu văn bản 30/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách - Đầu tư
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm