image banner
Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Số ký hiệu văn bản 12/KH-UBND
Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực 29/01/2024
Trích yếu nội dung Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính, iso 9001-2015
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm