image banner
Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Số ký hiệu văn bản 18/KH-UBND
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng chính quyền
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm