image banner
Triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
Số ký hiệu văn bản 55/KH-
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm