image banner
Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi dự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi thuộc dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS năm 2024
Số ký hiệu văn bản 54 /KH-BQLCTMTQG
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi dự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi thuộc dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm