image banner
Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trang thông tin điện tử và Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đắk Drô
Số ký hiệu văn bản 151/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trang thông tin điện tử và Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Đắk Drô
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm