image banner
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng xã Đắk Drô năm 2023
Số ký hiệu văn bản 398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng xã Đắk Drô năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm