image banner
Phân công nhiệm vụ tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023
Số ký hiệu văn bản 401/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng chính quyền
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm