image banner
Về việc ban hành kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội – Đảm bảo an ninh- quốc phòng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 400/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội – Đảm bảo an ninh- quốc phòng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm