image banner
Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm