image banner
Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 24/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm