image banner
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2023
Số ký hiệu văn bản 08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính, iso 9001-2015
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm