image banner
Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động hành chính của UBND xã Đắk Drô năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động hành chính của UBND xã Đắk Drô năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính, iso 9001-2015
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm