image banner
Phát động phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu KT-XH- Đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 30/01/3/2023
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Phát động phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu KT-XH- Đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm