image banner
Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính, iso 9001-2015
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm