image banner
Thuc hien nhiem vu KT-XH 9 thang năm 2023
Số ký hiệu văn bản 195/BC-UBND
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung Thuc hien nhiem vu KT-XH 9 thang năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm