image banner
Triển khai thực hiện nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Số ký hiệu văn bản 84/KH-UBND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính, iso 9001-2015
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm