image banner
Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm