image banner
Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính, iso 9001-2015
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm