image banner
Kết quả thực hiện công tác íeếp công dân, tiếp nhận, gải quyết đơn thư quý 1, nhiệm vụ quý 2-2024
Số ký hiệu văn bản 32/BC-UBND
Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày hiệu lực 14/03/2024
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác íeếp công dân, tiếp nhận, gải quyết đơn thư quý 1, nhiệm vụ quý 2-2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm