image banner
Tổng số: 61
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
118/TB-UBND 24/05/2024 Thông báo quy hoạch trung tâm xã Đăk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
55/KH- 22/04/2024 Triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
Lượt xem: 0
Tải về 0
54 /KH-BQLCTMTQG 22/04/2024 Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi dự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi thuộc dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/BC-UBND 18/04/2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/BC-UBND 18/03/2024 Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
32/BC-UBND 14/03/2024 Kết quả thực hiện công tác íeếp công dân, tiếp nhận, gải quyết đơn thư quý 1, nhiệm vụ quý 2-2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
60/TUBND 05/03/2024 Về việc niêm yết danh sách các hộ đáp ứng tiêu chí chọn hộ hưởng lợi về hoạt động hỗ trợ ao giai đoạn 2 (đợt 1) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam trung bộ” (gọi tắt là SACCR) tỉnh Đắk Nô
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/BC-UBND 01/03/2024 Công tác CCHC quý 1/2024, nhiệm vụ quý 2/2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/KH-UBND 19/02/2024 Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/KH-UBND 19/02/2024 Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567

 

ipv6 ready